Szanowni Państwo, informujemy o opatentowaniu na rzecz Fundacji Rottka Polska (wcześnir pn. Pomorska Fundacja Rottka) znaku towarowego” ROTTKA” przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces ten był długi, pracochłonny, ale już teraz, po ponad roku od rozpoczęcia starań o zastrzeżenia znaku słownego na naszą rzecz, przy udziale rzecznika patentowego Pani Joanny Kluczewskiej – Strojny możemy używać w naszej nazwie ROTTKA®.


Oficjalnie już jesteśmy Fundacja Rottka® Polska i nikt oprócz nas nie może w sposób legalny używać naszej nazwy.


 

W praktyce oznacza to, że KAŻDY kto posługuje się nazwą ROTTKA musi tego zaprzestać, gdyż stanowić to będzie bezprawne wkroczenie w zakres cudzych praw wyłącznych i skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

cropped-logo-ROTTKA.jpgZnak ROTTKA został zastrzeżony na pierwszy okres 10 lat i po tym czasie oczywiście zostanie przedłużony.

To dla nas ogromnie ważny krok w rozwoju i odcięcie się od szkodliwego dla nas mylenia z uwagi na zbieżność części nazw.

Poniżej zamieszczamy decyzję o udzieleniu prawa ochronnego oraz uwarunkowania prawne. Obecnie oczekujemy na przesłanie certyfikatu ale poniższa decyzja uprawnia nas już do posługiwania się zastrzeżona nazwą.

Zrzut ekranu 2016-04-24 o 23.00.17

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa ma znak towarowy. Do jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie należą 1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, 2) orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych. 4) Urząd Patentowy RP prowadzi również re­jestry znaków towarowych.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych są:

  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpa­trywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 109, poz. 911 oraz z 2014r. poz. 466)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające roz­porządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001r., Nr 90, poz. 1000, z 2004r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008r. Nr 41, poz. 241);

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505).

Logo_UPRP