Szanowni Państwo, informujemy o opatentowaniu na rzecz Pomorskiej Fundacji Rottka znaku towarowego” ROTTKA” przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces ten był długi, pracochłonny, ale już teraz, po ponad roku od rozpoczęcia starań o zastrzeżenia znaku słownego na naszą rzecz, przy udziale rzecznika patentowego Pani Joanny Kluczewskiej – Strojny możemy używać w naszej nazwie ROTTKA®.


Oficjalnie już jesteśmy Pomorska Fundacja Rottka® i nikt oprócz nas nie może używać naszej nazwy.


 

W praktyce oznacza to, że KAŻDY kto posługuje się nazwą ROTTKA musi tego zaprzestać, gdyż stanowić to będzie bezprawne wkroczenie w zakres cudzych praw wyłącznych i skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

cropped-logo-ROTTKA.jpgZnak ROTTKA został zastrzeżony na pierwszy okres 10 lat i po tym czasie oczywiście zostanie przedłużony.

To dla nas ogromnie ważny krok w rozwoju i odcięcie się od szkodliwego dla nas mylenia z uwagi na zbieżność części nazw.

Poniżej zamieszczamy decyzję o udzieleniu prawa ochronnego oraz uwarunkowania prawne. Obecnie oczekujemy na przesłanie certyfikatu ale poniższa decyzja uprawnia nas już do posługiwania się zastrzeżona nazwą.

Zrzut ekranu 2016-04-24 o 23.00.17

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa ma znak towarowy. Do jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie należą 1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, 2) orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych. 4) Urząd Patentowy RP prowadzi również re­jestry znaków towarowych.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych są:

  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpa­trywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 109, poz. 911 oraz z 2014r. poz. 466)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające roz­porządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001r., Nr 90, poz. 1000, z 2004r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008r. Nr 41, poz. 241);

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505).

Logo_UPRP